همیشه بهترینیم.سعید دا

 

 

 

 

این

 

 

 


 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 13:19 موضوع | لینک ثابت


دانلود کلیپ جنگ گوسفند و خروس

 

http://dl.bia2clip.org/poster/image/faclip1962.JPG

 حتما ببینید

دانلود کلیپ در ادامه مطلب…


 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در شنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۹ ساعت 10:38 موضوع | لینک ثابت


یک سوال درمورد میخچه پا کرده بودند؟

درباره سوالات آقای رضائی خروسی که می خواهید زود ازتولک در بیاید روزی یک دفعه با پومپ آب آرایشگاهی آب به پرهایشان بپاشید وروزانه ۲۰عددتخم آفتابگردان خام بهش بدهیدودر جای کمی رطوبتی نگه داریدوهنگام تولک اصلآ جنگ وکسور نکنید که تولک تولک می کنه سعی کنید تمام پرهایشان خشک شود بعدوجای خروسهارا عوض نکنیدوخروسی که می خواهید به تولک برود غذایش ۲روز نمی دهید ودر جای تاریک وغذا فقطروزی یک وعده نان خیس ودر جای خنک نگهداری کنید وبا پومپ آریشگاهی با آب سرد به بدنش می زنید ولی برای زوداز تولک در آمدن با آب ولرم آب پاشی کنیدوبعد یک هفته خروس شروع به پر ریزی می کنه

یک سوال درمورد میخچه پا کرده بودند؟جواب اول زیر پایش را باآب گرم می

شوئیدبعدیک باند زخم وگاز استریله تهیه می کنید بعدبه گاز استریله {روغن سیاه عطاری را باپودر سفکسین یا پنی سلین مخلوط می کنید}ومقدارزیاد ازمخلوط رابه گازاستریله شده می زنیم بعدزیر پایش می گذاریم بعدباباند زخم قشنگ باسلیقه از لا به لا انگشتهایش می بندیم بعداز روی باند زخم نوارچسب سیمکشی یواش می بندیم وبعداز یک هفته باز کرده دوباره می بندیم بعدازیک هفته همین کاررادوباره تکرار کرده وبعد ۱۰ روز باز می کنید این دفعه که خوب شده باز هم بدون دارو باند زخم می بندیم توجه کنید یک روش برایتان می گویم که به هیچ وقت میخچه نگذارد پیشگیری.{به اندازه ۲۰در۲۰سفال تهیه کرده وبرروی آن موکت با چسب کفاشی می چسبانیدبعدازخشک شدن به روی موکت روغن سوخته سیاه به مقدار یک فنجان می ریزید وزیرپایش می گذارید همان سفال آغشته به روغن بهترین جای پشت درکه هرموقع خروس برای غذاخوردن می آید برروی آن برودوشروع به غذا خوردن کنداین راه پیشگیری می باشداردتمندشما حبیب.------

درباره سوال آقاي مجيدبابالوازبطن تولدروز اول بعداز ۲۴ ساعت آردگندم باذرت به مدت۲روز ودرآب جوجه ها ۲عددقند حل مي كنيم تا۷روز از غذاي پرچربي استفاده نكنيدبعداز۲هفته پودر ماهي به علت زود فاسد شدن ديگر به دان جوجهها نمي زنند پس بايد براي۲۰ جوجه هفته اي نيم كيلو ماهي كليكا پخته يعني يك بار در آب به جوشانيد پخته خواهد شدبه دهيد وروزانه ۴تخم مرغ آب پز به آنها بدهيد دان مرغ در ۲هفته اول ازفرمول يك استفاده كيد در تابستان هيچ وقت دان را خيس نكنيد همان خشك بدهيد بعداز ۲هفتگي از فرمول ۲ تا۳ماهگي استفاده كنيد واز۳ماهگي به بالا خيلي مهم هست فصل داراز شدن است استفاده مي كنيد فردا مفصل تويح خواهم داد فرمول۱{ذرت-گندم-سويا-پودريونجه-كنسانتره-سبوس گندم-آردجو-پودراستخوان} همراهباجعفري وتلخونوكمي سبزي-پودرنخود پخته          فرمول۲{فرمول۱-پودرگوش ماهي صدف-كنجاله پنبه-ماهي -آردكشك-وتخم مرغ    }                                                                                 فرمول۳{كلفس-فرمول۲-آمپول كلسيم هفته اي ۱سي سي -آمپول د۳ اي درهر۱۰ روز..........وسوال آقاي عليرضااول باشامپوي بچه محل قارچ گرفته گي رابا اسكاج ۲بارمي شويم بعداز خشك شدن باپنبه آغشته به الكل سفيدبه جاهاي قارچ گرفتگي مي زيم وبعدباقطره كانازول۱درصد بادست مي ماليم در داروخانه انساني پيدا مي شود اين عمل را۳بار۳روز در ميان انجام مي دهيم ۳ روز شبها يك قرص كتوكونازول۲۰۰مي اندازيم درعرض۱۰ روزكامل برطرف مي شودقرص كتوكونازول تمامي قارچهاي زير پوستي رابيرون مي آورد يادتان نرود......وبراي زئاد تخم كردن مرغ آقا عليرضا۲روز درميان قرص فوليك اسيد به مدت ۴وده وهر روز كاهو وصدف يا پوست تخمرغ خوردشده بدهيد اگر امكان داشتهباشد دان مرغ فرمل ۲بدهيددرضمن آقاي عليرضا به دلتان نيايد زياد حيوانات خوبي نيستند اكثر نژادها باهم قاطي شده اند كه نبايد باهم قاطي باشند مثلآريوئين نبايد با شاو قاطي باشد جواب نمي دهد آقا عليرضا اگر طالب باشي يك خروس براي وجه كشي برايت مي فرستم بايك مرغ خوب اگر جواب عالي نداد پيش همه قول مي دهم تمامي خروسهايم را سرببرم وعكس همه اشان رامي اندزم آقا عليرضا به من اطمينان كن چون من پسرلوتي صفت {پدم رامي گويم}نه خودم را ماهم ادايآن را ميآورم پس ...... فرشاد در باره سوال اول شما این اصلآدرست نیست که تخم اول وآخر را بیرون گذاشت بعد از ۳روز مانده که مرغ تخم بگذاره باید خروس با مرغ جفت گیری بایدبکنه در رابطه سوال دوم بهترین روش جوجه در آوردن جوجه همین مرغ محلی بهترین وسیله جوجه در آوردن است سوال سوم براتی از بین بردن انگل مرغ  ازداروی نئومایسن حیوانی استفاده کرد .---دررابطه نگهداری تخم مرغ ومدت نگهداری وطرز درست کردن پاهای جوجه ها؟اول بهترین دما برای تخم ۱و۲درجه وجای رطوبتی پائین یخچال جای میوه که درشانی تخم مرغ بگذارید وری آن دستمال بگذاریدیادربیروندرجای خنک یک ظرف پر ازآبمی ریزید ودرالک یاظرف آبکش که طوری رطوبت ازآن عبورکندوکمی کاه به آکش می ریزیم وتخم مرغهاراسر به پائین طوری نوک تخم به پائین قرار بگیردوبعدآبکش را طوری در ظرف آب قرار می دهیم که ازهم ۵سانتمتر فاصله داشته باشد ودور از نور نگهداری شود عمر تخم تا ۱۴ روز باقی می ماند وبهترین جای برای تخم خوابیدن جای رطوبتی می باشدوبرای کرک کردن مرغ در یک الک مقدار زیاد کاه بریزد وآن راادت فشاردهید وبعد تخم مرغ ها رابگذریدوجوجه ای که ز تخم مرغ پاهای کج شداین کار یادرمان درصورتی کار ساز می باشد کهسن جوجه از ۱۴روزه به بالا نباشد.اول به انداه وهم شکل پاهیش یک اآتل از مقوای آهنی یا از همین قوطی ای شیر خشک درست می کنیم وبعد روی اتل چسب پارچ ای می زنیم بعد انگشتها را در آن قرار می دهیم وبا لنت برق می بندیم اتل به شکل یک پاهی سالم درست می کنیم نه به شکل پاهای ک جوجه وبعد از۱۴ رز نگاه می کنید اگرانگشتها سالم شده باشند دیگر به اتل بستن نیست اگر کمی درست شده بشند ۱۰روز ادامه دهید (دوباره ببندید.درباره قرمز کردن وکلفت کردن پوست خروسها درضمن قوانین کشورهای مختلف خیلی مطلب دارد ولی درباره سوال آی علی شجاعی که برای لخت کردن گردن وران وزیر شکم از قیچی سرمانی نه ماشین تراش استفاده می کنم در ضمن بعد از کوتاه کردن موها باقیمانده موها که بعد قچی کردن مانده آنها را قشنگ با آب وصابون خیس می کنم به مدت ۱۰ دقیقه بعد با تیغ (خودتراش) مزنم وزود زود تیغ هارا عوض کنید برای یک خروس ۵تا تیغ استفاده می شود بعد از شستن خشک کرده وروغن زیتون خارجی یا صادراتی بمالید بعدبگذارید زیر آفتاب اگر تابستان باشدبعد۳روز دیگرهمان روغن زیتون رابا کمی فلفل قرمز خورد شده تلخ به روغن بهم می زنیدمقدار برای ۳۰۰گرمی زیتون  یک قاشوق مربا خوری پودر فلفل می زنید بعد می مالید به جاهای لخت خروس وبعد طبق معمول زیر آفتاب می گذارید یک هفته بعد به همین مخلوط فلفل و زیتون اگر داشته باشید روغن منداب که در مشهد بازار رضا پیدا می شود۵ قاشوق غذاخوری به آن اضافه می کنید این کار به مدت ۵روز هم تکرار کنید در زیر آفتاب بیش از نیم ساعت بشتر نمانداین عمل در ۴روز شروع به قرمز وکلفت شدن پوست می شود قبل از انجام این کارها حتمآبا دستمال خیش گرم قشنگ پاک کنید چون اگر سرد باشد جاهای لخت به تولک خواهد رفت هیچ وقت برای شست شوی خروس یا مرغ از آب سرد استفاده نکنید .چون این سوال با تتراژ اول قرمز کردن ربط داشت به همین خاطر اینهارا نوشتم که استفاده کنید.به علت اصراردوستان از بستن سایتم منصرف شدم وهر گونه سوال دارید درخدمت هستم به جز فروش مرغ وخروس در حال حاضر برای فوش ندارم .

درباره قوانین خروس بازی ازکشورهای مختلف این هفته از آذربایجان شهرباکو در باکو ودر شهرهای مختلف قانون جنگ وقت قانونی بی نهایت تا مدامی که یکی فرارکندوبه هیچ کدام وقت استراحت نمی دهندوخار بستن ممنوع می باشدوخارهایشان را بااره می برنند وخروسی ۳باربنشیند پشت سرهمونتواند نوک بیندازداز طرف داوران بازنده اعلام می شود..درتایلند مدت زمان ۱ساعت بدون استراحت وبه جای خارتیغ جراحی وخار آهنی می بندند..در افغان وقت بی نهایت تامادامی که یکی فرار کند یا طرف تاوان بدهد مدت استراحت برای هر کدام ۲۰ دقیقه خودش هم با دستمال خیس آبدادن ودر ضم خروسی ۳بار پشت سرهم بنشیند ونتواند نوک بینداز طرف داوران بازنده اعلام می شود

طرزآماده سازئ خروس اول ناخنهايشان وسيخهايشان قشنگ چسب پارچه اي مي بنديم۱۵دقيقه كسور مي كنيم بعدازكسور كردن به قلويش فتيله مي اندازيم بعد شست شوصورت وپاها بعدازنيم ساعت ديگرباحوله خيس داغ براي چندين باركومپسر مي كنيم ۴روزاستراحت به مدت۱۰دقيقه مي دوانيم يا به مدت ۵دقيقه روي دستگاه ريل دميل آرام مي گذاريم وبادست نگه مي داريم همين كاررا۴روز بعد تكرار مي كنيم بعداز۴روز ديگربه مدت۳۰ دقيقه كسور بعد كمپسر مي كنيم بعداز۴روزاستراحت همان اعمال دواندن را تكرار مي كنيم وهمين حركت بعداز۴روز ديگر تكرار مي كنيم و۴روز استراحت بعد كسور سوم به مدت ۴۵ يا۵۰دقيقه انجام مي دهيم بعد دراعمال دواندن به مدت۱۵ دقيقه مي كنيم در دواندن دوم ۱۰ دقيقه كيور مي كنيم بعد۷روز استراحت مي دهيم بعد به مسابقه مي بريم درحين آماده سازئ بايدبه نقاط زير توجه فرمايد كه خيلي مهم مي باشد هفته يكسي سي آمپول نوروبيون{ويتامين ب۱۲باب كمپلكس}ميزنيم ودر روزهاي استراحت ويتامين ب۱-۳۰۰ يك عدد مي دهيم وهر روز۱۰عددمغز بادام و۲عددمغز گردو و۳روز درميان يك عددتخم مرغ پخته مي دهيم ورزانه مقداري سبزي اسفناج مي دهيم با مقداري برگ توربچه درطول اماده سازي خروس درروز هي استراحت يك با پيش مرغ بيندازيد تا بيضه هايش درد نكند شهوت زياد نمي گذارد خروس خوب به جنگد حتمآ ۱۰روز مانده براي مسابقه اين كاررا انجام دهيد وروزانه ۴عدد كشمش ديزماري همان كشمش سياه بدهيداين بهترين وش آماده سازي هست حتمآامتحان كنيد چون خروس شما ۳برابر اول جنگ خوهد كرد با تشكر حباسلام به دوستان خیلی ها ازم می پرسندکه چطوری جوجه را کسورکنیم یعنی به جنگانیم یک مطلب هست که اولآهیچ موقع جوجه ۱۰ماهه را با جوجه شگرد دارکسور ندهیداگه جوجه باخروس شگرد دار مخصوصآیوغ گیرچون جوجه عادت می کنه که به زیر یازود زودبرگردان بزند این خیلی مهم است پس تمام خروسبازان یک خروس زیر جنگ داشته باشندکه جوجه هایشان را با آن کسور بدهندودر ضمن خروسی که زیر جنگ باشه آن راخسته کنندبعدبا جوجه بجنگانندزیاد توضیح نمی دهم بقه مطالب در ادامه مطالب جواب سوالات نوشته ام ولی این مطلب یادم رفته بود بنویسم

 دررابطه نگهداری تخم مرغ ومدت نگهداری وطرز درست کردن پاهای جوجه ها؟اول بهترین دما برای تخم ۱و۲درجه وجای رطوبتی پائین یخچال جای میوه که درشانی تخم مرغ بگذارید وری آن دستمال بگذاریدیادربیروندرجای خنک یک ظرف پر ازآبمی ریزید ودرالک یاظرف آبکش که طوری رطوبت ازآن عبورکندوکمی کاه به آکش می ریزیم وتخم مرغهاراسر به پائین طوری نوک تخم به پائین قرار بگیردوبعدآبکش را طوری در ظرف آب قرار می دهیم که ازهم ۵سانتمتر فاصله داشته باشد ودور از نور نگهداری شود عمر تخم تا ۱۴ روز باقی می ماند وبهترین جای برای تخم خوابیدن جای رطوبتی می باشدوبرای کرک کردن مرغ در یک الک مقدار زیاد کاه بریزد وآن راادت فشاردهید وبعد تخم مرغ ها رابگذریدوجوجه ای که ز تخم مرغ پاهای کج شداین کار یادرمان درصورتی کار ساز می باشد کهسن جوجه از ۱۴روزه به بالا نباشد.اول به انداه وهم شکل پاهیش یک اآتل از مقوای آهنی یا از همین قوطی ای شیر خشک درست می کنیم وبعد روی اتل چسب پارچ ای می زنیم بعد انگشتها را در آن قرار می دهیم وبا لنت برق می بندیم اتل به شکل یک پاهی سالم درست می کنیم نه به شکل پاهای ک جوجه وبعد از۱۴ رز نگاه می کنید اگرانگشتها سالم شده باشند دیگر به اتل بستن نیست اگر کمی درست شده باشد ۱۰روز ادامه دهید (دوباره ببندید.درباره سوال آقای وحیدچقامیرزائی چگونه خروس را به تولک برد؟اول یک جای تاریک که روشنای نداشته باشدبرای خروس انتخاب میکنم بعد تمامی موهای بدنش به جز دم وبال قیچی می کنیم ودو روز درمیان با آب سرد خیس می کنیم وبعد به جای تاریک می اندازیم و۱۰روزبعد ازظهر یک وعده نان خیس به مقدار۱۵۰گرم باکمی آب بهش درروشنای می دهیم وبعد به جای تاریک می اندازیم بعد از۱۰روزکامل تمامی پرها می ریزدبعد کم کم به هش غذاهای مقوی می دهیم در۵روز اول دان پارس یادان جوجه بهش می دهیم بعداز ۵ روزدیگرهچه می خواهید بدهید حتمأتخم آفتاب گردان خام درطول تلولک روزانه به مدت یک ماه روزانه۲۰عددبدهید..........درباره سوال آقای مهرداد خاوری خروس شامو قد بلند سنگین وگردن کلفت می باشدودر ضمن به تمامی خروسبازان  اعلام می کنم درهمه نژادها رنگهای مختلف پیدا می شودمن درطبقه بندی خروسها را از روی رنگ انتخاب کرده ام ولی به عرضتان می رسانم درهمه نژادها همه رنگ پیدامی شودوبقیه نژادهارا هم از روی رنگ می شناسندوبعضی نژادها را هم از روی قیافه می شناسندپس این کار یک حرکت حرفه ای می باشد.وبرای جدا کردن جوجه هاازاز مادربهترین زمان ۳ماهگی می باشد.

در مورد یکی از بچه هاگفته بود خروسی که تاج نداشته باشد چطوری میشه منقاربست؟اولا از اقای بلوری تشکر می کنم که جواب سوال منو داده درضمن یکی دو مورد ریزه کاریهای داره که توضیح می دهم اول یک منقارکمی نرم که در اب گرم نرم می کنندوبعد خشک کرده با کاغذ دستمالی ومایه منقاررا هم خشک کرده وبعد چسب قطره ای می زنیم به منقاراماده وبرروی مایه منقار می چسبانیم بعد یک چسب پارچه به اندازه ۳یا۴ سانتی به دور منقار می بندیم بعد ریسمان قیری که قیر بهش زده ایم با یک سوزن کمی بزرگ که ریسمان قیری از سوراخ سوزن رد بشه به اندازه نیم متر اماده می کنیم واز سوراخ بینی با سوزن رد می کنیم وبعد دوطرف ریسمان را مساوی کرده ومی اوریم زیر منقار به طور ضربدری وبه بالای منقار۲حلقه می زنیم وبازم یک ضربدری تکراری می زنیم وباز در بالای نوک ۲حلقه می زنیم بعد قیر برروی گره ها می زنیم بعد یک طرف ریسمان سوزن می اندازیم بازهم از سوراخ بینی رد کرده بعد ان طرف ریسمان سوزن می اندازیم وازان یکی سوراخ رد کرده وبریم زیر نوک به حالت ضربدری ودر بالای نوک ۲گره می زنیم وبرروی گره ها قیر می زنیم وتمام می شود این عمل را اقای بلوری به طور خلاصه گفته بود که من وظیفه دونستم که کامل توضیح بدهم چون واقعا یک کار هنری است

باسلام به ب دوستان وآقای فرشاد درمورد سوال که پایش ورم کرده موردزیرراانجام بده اگر درست شد که هیچی واگر درست نشد سرش راببرید اول پمادوتالیدهمان پماد ضد ضربه هست راکمی با یک آمپول سفتراگسون انسانی با هم قاطی کنید وزیر پایش بگذارید وبا باند زخم ببندید وروزی یک ایبپوفرین قرصش را به مدت ۵روز بدهید وسط غذا وسه روز یک سی سی دگزا از یک طرف تزیق واز آن یکی طرف سفتراکسون یک سی سی تزریق  بکن ودوروزبه هش استراحت بده بعد شروع کن دوباره تزریق کن به مدت دوروز ودوروز در میان باند وهمان دارو عوض بکنیداگر در عرض ۱۵ روز دیدید اصلآ خوب نشد دیگر آن خوب نمی شود ولی هم ممکنه استخوان پایش ترک ورداشته همان عمل انجام بدی خوب میشه درضمن روزی یک عدد ویتامین ای وب ۱ ۳۰۰ بهش بده چون سفتراکسون بدنش را خشک می کند

دررابطه سوال آقای مصطفی کرمانشاهی در مورد مرغی که پشدار باشه یعنی پدر مادرش قهرمان باشه بچه خوب می ده درست است ولی من برای کسانی که مثلآنمی شناسند می خواهند خرید کنندولی به عرضتان می رسانم که باید بفهمی مرغ به کدام خروس بزنی من خودم خروسبازانی می شناسم که هم نسل پدرشان قهرمان بوده هم نیل مادرش وجوجه هایش فرار کرده اندمثلآ مرغی که بچه هایش در قد کشی دچار مشکل می شوندآن مرغ به خروس بزرگ بزنی تمامی جوجه هایش لغ در می اینداگر هم نیاز توضیح بیشتر باشد بازم توضیح می دهم...

درابطه سوال آقای مجتبی از ساری در ادامه مطالب همین بخش توضیح داده شده مفصل وبه طور حرفه ای در رابطه تغذیه.

دررابطه سوال اقاحمیدمن در جواب سوال شما گفتم میشه جوجه ای که دان سوز تا حدی کمک کرد بزرگ کردولی از قیافه جوجه نمشه تشخیص داد این جوجه چند دونگ میشه در آینده مگر از نژاد آن مطلع باشی/

درابطه سوال آقای محسن از همدان با عرض معذرت من تخم مرغ نمی فروشم چون خیلی وقتها پیش یعنی ۱۰سال پیش تخم مرغ می فروختم دیدم پشت سرم حرف در آوردن وحتی یک بار هم ۱۲تا تخم دادم از دوازده تا هیچ کدام در نیامدندیا تخم مرغ های من اشکال داشت یا دستگاه جوجه کشی آنهابلاخره خدا میداندبعد دوست آن شخص که اسمش را نمی گویم ۵تاهم اون گرفت بعدازدو ماه گفت از ۵تا ۴تا در آمدوجوجه هارا عوض کرده بود وجوجه محلی آورده بود ودر کافه گفته بود این جوجه هااز خروسهای حبیب به دنیا امده بود می خواست با ابروی من بازی کنندکه حتی به دعوا وکتک کاری کشیدواز آن موقع قسم خوردم دیگه تخم مرغ به کسی نفروشم وبعداز دوسال خودش امد گفت که چه کسی گفته بود این کاررا بکندوپیش همه عذرخواهی کردبه آن خاطر تخم مرغ نمی فروشم وگاهی وقت که سوال می کنیدحتمآ جوابتان راخواهم داد یه ذره کارم زیاده به همین دلیل دیر دیر جواب می دهم..

دررابطه سوال اقای جلال کرمانشاهی سوال کرده بودند که خروسم کم نفسه چه کار کنم توضیح می دهم علت کم نفسی ۳و۴مورد هست که خروس کم نفس می باشد۱- خروسی که آبله مرغی سخت بگیره که عوارض آبله درریه هایش باقی می ماندوخروس کم نفس میشه وانتهای تاجش هم سیاه می باشدپس ازکبودی تاجش می شناسندکه خروس کم نفسه ولی در سرماخوردگی هم تاج


 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در شنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۹ ساعت 10:36 موضوع | لینک ثابت


اين مرغ لاري نسل روباه 2 ساله جوجه نديد ميدهد

فروشي نيست
قيمت 80 هزار تومان 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ ساعت 13:23 موضوع | لینک ثابت


جوجه لاری اصیل كه دارم روشون كار ميكنم.


 

اینم دو تا جوجه ۳ ماهه  که فعلا تو شلی هستن  ٪٪


 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ ساعت 13:21 موضوع | لینک ثابت


خروس لاری قائمشهری براي يكي از بچه لوتي قائمشهر كه رفيقمه.

 


 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ ساعت 13:20 موضوع | لینک ثابت


لاري افغان

اینم یک خروس افغانی ۳.۵ دنگ و بسیار بسیار بد نوک که معمولا خروس مقابل از تورو شدن باهاش اجتناب میکنه البته ادم زن هم هست


 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ ساعت 13:19 موضوع | لینک ثابت


يكي ديگه از خروس هاي جنگ رفته


 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ ساعت 13:18 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 20:10 موضوع | لینک ثابت


خروس لاریه 6دانگ کامل18ماهه


 

نوشته شده توسط سعید .....:.... لاری در سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 14:47 موضوع | لینک ثابت